Arxiv – kompaniya tomonidan aktsiyalarni sotib olish to’g’risidagi ma’lumotlar

Kompaniya 2015-2019 yillarda aktsiyalarni sotib olmagan.