Arxiv-aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 2018 yil

“Teploelektroproekt” AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishini o‘tkazish to‘g‘risida ma’lumot – 2018 yil 19 iyun.

“Teploelektroproekt” AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishining qarori – 2018 yil iyun

“Teploelektroproekt” AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini o‘tkazish to‘g‘risida ma’lumot – 2018 yil 9 noyabr.

“Teploelektroproekt” AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishining qarori – 2018 yil noyabr